Спорт и контактни лещи- мисия възможна!!!
 
Дали контактните лещи са най-добрият вариант за коригиране на зрението в спорта?
В повечето случаи отговорът е „ Да“, въпреки че вероятно ще възникне спор по
отношение на водните спортове, както и някои съображения, свързани
с по-специални видове спортна дейност.
  
При наличието на широк спектър от различни видове контактни лещи, на пациентите трябва
да се предостави възможността да ги изпробват, докато упражняват спорта си и да усетят
множеството предимства, които предлага тази форма на зрителна корекция.
 
 
Предимства на контактните лещи

По време на спорт това означава:
По-широко зрително поле.
По-добро периферно зрение. 
Съхраняват качествата си при усилена дейност.

Липса на риск от запотяване на стъклата,
изхлузване на очилата, попадане на пот върху стъклата.

Липсва ефектът на
По-добро зрително възприятие на
увеличение/намаление на образа.
дълбочината. 
Лещите остават центрирани върху окото (при всякакво вторачване)
 По-малка аберация, по-слабо призматично

отместване във „видимата“ позиция на очната ябълка

Поддържане на зрението

Зрението/контрастната чувствителност не се влияят от: запотяване на стъклата, отлагане на прах върху
стъклата, попадането на дъждовни капки, спрейове.

Липса на светлоотражения

Осветителните тела по спортните терени могат да предизвикат светлоотражения при носене на очила.
Това е предотвратено при носене на лещи.
За разлика от очилата, лещите осигуряват незначителни разсейвания на слънчевата светлина.


Някои видове спорт пораждат по-големи предизвикателства пред носещите контактни лещи.
Такива са водните спортове, зимните спортове, стрелба, контактни спортове.
Под внимание трябва да се вземат специфичните изисквания за всеки вид спорт.

 

24.03.2016
от Екипа на Визион оптик
Справочна информация