Какво трябва да знаем за правилна употреба на контактните лещи?
 

Най-добрият начин да се минимизира риска от очна инфекция е като се избягва преспиването с контактни лещи и като се следват съответните предписания за поддържане на лещите, дадени от очен специалист.
Част от ключовите указания за поддръжка на контактните лещи са следните:
1. Преди да боравят с лещите си, пациентите трябва добре да измият ръцете си със сапун, да ги изплакнат и подсушат с кърпа, която не оставя мъх.
2. Да се сведе до минимум контакта на лещите с вода, включително когато ги свалят преди плуване или влизане във вана. Когато се плува с лещи, задължително да се носят качествени очила за плуване.
3. Да се прочетат и спазват старателно инструкциите към разтвора за поддръжка на контактните лещи.
4. Контактните лещи и контейнерът не трябва никога да се изплакват или съхраняват във вода.
5. При почистване контактните лещи трябва да се обтрият и след това да се изплакнат с разтвор, преди да се накиснат в него.
6. Контактните лещи трябва да се изплакват със свеж разтвор, никога с чешмяна, бутилирана или каквато и да е вода. Празният контейнер трябва да се остави отворен, за да изсъхне на въздух, по възможност не в банята.
7. Контейнерът за контактни лещи трябва да се съхранява чист и да се подменя редовно поне на три месеца. (Разтворите се предлагат с нов контейнер в опаковката). Контейнерите могат да са източник на замърсяване или инфекции. Не бива да се ползват пукнати или повредени контейнери.
8. Използваният разтвор се изхвърля. Никога не се допълва.
9. Разтворът за контактни лещи никога не трябва да се прехвърля в по-малка бутилка (с размер за пътуване). Това може да повлияе на стерилността на разтвора, което от своя страна носи риск за очна инфекция. Ако Ви предстои пътуване, закупете си разтвор в подходяща опаковка.
10. Отворът на бутилката с разтвор не бива да влиза в съприкосновение с каквато и да било повърхност и когато не се използва, трябва да бъде плътно затворен.

 
08.03.2016
от Екипа на Визион оптик

Справочна информация